Persyaratan Kenaikan Pangkat

Berikut ini Adalah Beberapa Persyaratan Kenaikan Pangkat :

 • Persyaratan  CPNS Menjadi PNS :
 1. Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang Sudah Dilegalisir dan Dirangkap 6 (enam) Lembar;
 2. Foto Copy Sertifikat Prajabatan yang Sudah Dilegalisir dan Dirangkap 6 (enam) Lembar;
 3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Dokter;
 4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 5. Pas Photo Ukuran 4 x 6 Sebanyak 2 (dua) Lembar;
 6. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
 7. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

 

 • Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan :
 1. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan;
 2. Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
 3. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 4. Foto Copy Surat Keputusan Jabatan;
 5. Foto Copy Naskah Pelantikan;
 6. Foto Copy Berita Acara Pelantikan Jabatan;
 7. Foto Copy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 8. Foto Copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 9. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 10. Foto Copy Daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun Terakhir;
 11. Foto Copy Kartu Pegawai (KARPEG);
 12. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 13. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
 14. Foto Copy  Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 • Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler :
 1. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan dan Dilegalisir  Dari Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 2. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan dan Dilegalisir  Dari Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 3. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan dan Dilegalisir  Dari Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir;
 4. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan Dari Daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun Terakhir;
 5. Foto Copy atau Salinan Kartu Pegawai (KARPEG) yang Disahkan;
 6. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
 7. Nota Persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 • Persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (PI) :
 1. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan dan Dilegalisir  Dari Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 2. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan dan Dilegalisir  Dari Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 3. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan dan Dilegalisir  Dari Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir;
 4. Foto Copy atau Salinan yang Disahkan Dari Daftar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) Tahun Terakhir;
 5. Foto Copy atau Salinan Kartu Pegawai (KARPEG) yang Disahkan;
 6. Foto Copy atau Salinan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) yang Disahkan;
 7. Foto Copy atau Salinan Ijazah Strata Satu (S1) yang Disahkan;
 8. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
 9. Surat Keterangan Uraian Pekerjaan (SKUP);
 10. Nota Persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).