LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2023

LAPORAN KEADAAN PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN 2023

BULAN

NAMA FILE

LINK

Januari

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Februari

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Maret

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

April

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Mei

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Juni

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Juli

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Agustus

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

September

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Oktober

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

November

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat

Desember

Laporan Keadaan Perkara L1-T1

Lihat